Contributie 2015

Contributie 2015
 
Ook voor 2015 bedraagt de contributie wederom € 30,00. Willen de leden die NIET via de automatische incasso betalen, de contributie voor 31 januari 2015 overmaken op ons rekening nr. NL23ABNA0484194658
Voor leden die met de automatische incasso betalen, de contributie wordt rond 23 januari 2015 afgeschreven van je rekening. Dus niet overmaken als je met automatische incasso betaalt, dat scheelt de penningmeester een hoop werk. Twijfel je of je via incasso betaalt, neem dan gerust contact op met de penningmeester. Ook voor andere financiële vragen.
 
Namens het bestuur,
Jerry Bouwmeester