Contributie 2017

Contributie 2017
De contributie voor  2017 bedraagt wederom € 30,00. Sinds de oprichting hebben we nog geen contributie verhoging hoeven doorvoeren. Daar zijn we als bestuur en AC trots op. 

Willen de leden die NIET via de automatische incasso betalen, de contributie voor 31 januari 2017 overmaken op ons rekening nr. NL11 INGB 0007 4605 77 (LET OP REKENINGNUMMER IS GEWIJZIGD SINDS JULI 2016).

Voor leden die met de automatische incasso betalen, de contributie wordt rond 23 januari 2017 afgeschreven van je rekening. Dus niet overmaken als je met automatische incasso betaalt, dat scheelt de penningmeester een hoop werk.

Twijfel je of je via incasso betaalt, neem dan gerust contact op met de penningmeester. Ook voor andere financiële vragen.

Namens het bestuur,

Jerry Bouwmeester